About

Bulgaristan’ın Plovdif şehrinde doğdum.

2016 Yıldız Teknik Üniversitesi, “Fotoğraf ve Video Anasanat Dalı”ndan mezun oldum. Çeşitli fotoğraf projelerimle Türkiye’den ve yurt dışından ödüller aldım, çeşitli sergilere katıldım, çalışmalarım dijital ve yazılı basımlarda yer aldı.

Doğanın süreklilik halindeki dönüşüm hikayesi başlıca ilham kaynağım. “Yok olan” olarak tanımlananın sadece form değiştiren olması, yerini bir boşluğa değil, başka bir oluşa bırakması. Her şey birbirinden türüyor ve her şeyin bir bağı var. Geçmiş ve geleceğin bağı gibi.

Karanlık oda hala vaz geçilmez üretim mekanım. Çalışmalarımda 35 mm film şeritlerine doğrudan fiziksel müdahalelerde bulunarak deneysel ve kavramsal çalışmalar üretiyorum. Dijital çekimlerime de devam ediyorum.

Görüntülerim benim cümlelerim. Fotoğraflarımda sözcüklerimin anlam yükünü artırmak, izleyiciye tam da orasından dokunmak istiyorum.

/

I was born in Plovdif, Bulgaria.

2016 I graduated from Yıldız Technical University, “Department of Photography and Video”. I have received awards from Turkey and abroad with my various photography projects, participated in various exhibitions, and my work has been included in digital and print editions.

The story of the transformation of nature in a state of continuity is my main source of inspiration. What is defined as ” disappearing” only changes form, leaving its place not to a void, but to another becoming. Everything derives from each other and everything has a connection. It’s like a bond of the past and the future.

The darkroom is still my impenetrable production space. In my studies, I produce experimental and conceptual studies by making direct physical interventions on 35 mm film strips. I’m also continuing my digital shoots. My images are my sentences. I want to increase the semantic load of my words in my photos, to touch the viewer right from there.